Chế tạo trang bị Bạch Kim

Đây sẽ là bước nâng tầm bản thân lên một đẳng cấp mới trong ngưỡng võ học. Trang bị khủng xứng tầm tay cao thủ, công thức được bất mí sau đây sẽ đem lại sức mạnh vô song cho những ai mong cầu, thân chúc quý nhân sĩ may mắn.

Một số điều cần biết khi tiến hành nâng cấp lên Bạch Kim:

Thuộc tính Hoàng Kim sẽ không thay đổi khi nâng cấp thành Bạch Kim.

Trang bị Bạch Kim sẽ không thể trùng luyện các thuộc tính.

Mỗi trang bị Bạch Kim sẽ có thêm 2 thuộc tính Bạch Kim hoàn toàn mới.

Khi sở hữu 2/4/5 hoặc 6 món Bạch Kim đồng bộ có thể kích hoạt các thuộc tính ẩn.

Các trang bị dùng để chế tạo Thiên Tứ:

Dùng trang bị Hoàng Kim để chế tạo trang bị Bạch Kim.
- Các loại Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái có thể nâng cấp tại NPC Thợ Rèn Thần Bí.
- Các loại Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái có thể nâng cấp tại NPC Thần Bí Thương Nhân.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thợ rèn thần bí

Vị trí: Lâm An (164/199)

Chức năng:

Thăng cấp trang bị Vũ Khí Bạch Kim
Chế tạo Hoàng Kim thành Vũ Khí Bạch Kim

Vị trí: Lâm An (164/177)

Chức năng:

Thăng cấp trang bị Bạch Kim
Chế tạo Hoàng Kim thành Bạch Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Bổ Thiên Thạch 

(Trung)

Nguồn gốc: Mua tải Hậu Nghệ Lão Nhân (Tương Dương 197/200)

Giá bán: 2000 điểm Phú Hào và 1500 vạn lượng

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo và thăng cấp trang bị Bạch Kim

Huyền Tinh Khoáng Thạch

(cấp 8)

Nguồn gốc: Nâng cấp từ Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp thấp lên

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo trang bị Vũ Khí Bạch Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thần Bí Khoáng Thách

Nguồn gốc: Săn boss Độc Cô Thiên Phong có tỷ lệ rơi ra

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo trang bị Vũ Khí Bạch Kim

Lôi Trạch Chùy

Nguồn gốc: Mua tải Hậu Nghệ Lão Nhân (Tương Dương 197/200)

Giá bán: 4000 điểm Phú Hào và 3000 vạn lượng

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim

Chế tạo Hoàng Kim thành Bạch Kim +0

  • Công thức: 1 Vũ Khí Hoàng Kim + 1 Mảnh Bổ Thiên Thạch (Trung) + 1 Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 8) + 1 Thần Bí Khoáng Thạch + 1000 vạn


Trang bị  Vũ Khí Bạch Kim +0

Thăng cấp trang bị Bạch Kim

  • Cần có 2 trang bị Bạch Kim giống nhau (đồng bộ và đồng cấp)
  • Có thể xem trước thuộc tính Hoàng Kim sẽ gia tăng sau khi nâng cấp thành công.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưu ý: Khi thăng cấp trang bị Bạch Kim, thuộc tính và hệ có thể sẽ bị thay đổi

Chế tại NPC Thần Bí Thương Nhân

Đối với các món trang bị được chế tại NPC Thần Bí Thương Nhân thì cần nguyên liệu: 1 Lôi Trạch Chùy + phí chế tạo 1000 vạn lượng .

Danh sách các trang bị Hoàng Kim có thể lên Bạch Kim

Môn phái Loại Tên
Thiếu Lâm Côn
Phục Ma Tử Kim Côn
Thiếu Lâm Đao
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Thiếu Lâm Thắt lưng
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái
Thiên Vương Chùy
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Thiên Vương Giày
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Thiên Vương Thắt Lưng
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
Thiên Vương Thương
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
Thiên Vương Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
Thiên Vương Thắt Lưng
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
Đường Môn Phi đao
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Đường Môn Thắt lưng
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đường Môn Nỏ
Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
Đường Môn Dây Chuyền
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Đường Môn Phi tiêu
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
Ngũ Độc Bao tay
Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
Ngũ Độc Đao
Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
Ngũ Độc Nón
U Lung Kim Xà Phát Đái
Ngũ Độc Giày
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Nga My Thắt Lưng
Vô Gian Phất Vân Ti Đái
Nga My Kiếm
Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Nga My Giày
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Nga My Ngọc Bội
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Thúy Yên Vũ khí
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
Thúy Yên Thắt lưng
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Thúy Yên Đao
Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
Thúy Yên Bao tay
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Cái Bang Bao Tay
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
Cái Bang Côn
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Cái Bang Áo
Ngự Long Giáng Long Cái Y
Cái Bang Bao Tay
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Thủ
Thiên Nhẫn Thương
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Thiên Nhẫn Áo
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Thiên Nhẫn Giày
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Võ Đang Kiếm
Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Võ Đang Dây Chuyền
Cập Phong Tam Thanh Phù
Võ Đang Thắt lưng
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
Võ Đang Ngọc Bội
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Võ Đang Nhẫn
Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới
Côn Lôn Dây Chuyền
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
Côn Lôn Thắt lưng
Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
Côn Lôn Đao
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết

S­ửa trang bị Bạch Kim

Các trang bị Bạch Kim cấp 6 và 7 sẽ có độ bền cao gấp 10 lần so với trang bị Bạch Kim cấp 5.

Không thể sửa Bạch Kim bằng cách thông thường (Ví dụ sử dụng hiệu thuốc, tạp hoá, thợ rèn …)

Chỉ có thể sử dụng (Thiết Huyết Đơn) bất kỳ để phục hồi (Độ bền hiện tại) của trang bị

Người chơi đối thoại với NPC (Thợ rèn thần bí) và sử dụng 01 trang bị Hoàng Kim Môn phái bất kỳ để đổi (Thiết Huyết Đơn).

Người chơi bỏ 1 vật phẩm hoàng kim môn phái để đổi (Thiết Huyết Đơn).

Khi đổi thành công thì có thông báo:

Người chơi nhấp chuột phải vào vật phẩm (Thiết Huyết Đơn) để tiến hành sửa độ bền trang bị Bạch Kim.

Sửa chữa thành công sẽ có thông báo:

Người chơi có thể đổi 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái để nhận được 20 (Thiết Huyết Đơn).