Tuyệt kỹ 120 - Uy trấn giang hồ

Trước sức mạnh oanh tạc thiên hạ, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ của mình đang bôn tẩu trên giang hồ. Lo rằng uy lực không đủ, khó mà xông pha chiến trận mà phát huy hết sức mạnh của môn phái mà xưng danh thiên hạ.

Chính vì thế, Chưởng môn Thập Đại Môn Phái quyết định trao Bí Quyết Kỹ Năng Cấp 120 của bổn phái cho những đệ tử đã tu luyện đạt đẳng cấp 120 trở lên. Sở hữu được Bí Quyết tương ứng, quý nhân sĩ sẽ lập tức được truyền thụ Tuyệt Kỹ (Skill) 120 của môn phái sở tại ngay lập tức!

Từ đó, chư vị có thể lên đường truy tầm Tu Chân Đơn Kỹ Năng cấp 120 để tu luyện Tuyệt Kỹ 120 đạt đến cảnh giới tối cao. Dụng chiêu thức khiêu chiến thiên hạ xưng danh bổn phái

Đối tượng

Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đã vào môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên.

NPC & Vật Phẩm Liên Quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Bí Quyết Kỹ Năng Cấp 120

Nguồn gốc: Đổi tại NPC Chưởng Môn của môn phái tương ứng với nhân vật

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không xếp chồng.

Công dụng: Nhấp phải nhận ngay kỹ năng 120 của môn phái tương ứng với nhân vật.

VLTK - Công Thành Chiến
Tu Chân Đơn Kỹ Năng 120

Nguồn gốc: Mua ở Bảo vật hoặc tham gia Tính năng.

Tính chất: Xếp chồng 250 cái/ô. Khóa Vĩnh Viễn.

Công dụng: Nhấp phải tăng % luyện kỹ năng 120.

Đổi Sách Kỹ Năng 120 & Học Kỹ Năng

VLTK - Công Thành Chiến

Đối thoại NPC Chưởng Môn của môn phái > "Ta muốn đổi sách kỹ năng cấp 120" > Nộp vật phẩm theo yêu cầu bên dưới:

Công thức đổi chắc chắn thành công:

Nguyên Liệu Kết quả chắc chắn thành công
1 Thủy Tinh bất kỳ + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch + 01 Bàn Nhược Tâm Kinh + 01 bộ bí kíp của môn phái (ví dụ: Đường môn cần cả 4 loại Bí Kíp) 01 Bí Quyết Kỹ Năng Cấp 120
(tương ứng môn phái)

Sở hữu được Sách kỹ năng 120 nhấp phải lập tức nhận được kỹ năng 120 tương ứng môn phái (nhận được cấp kỹ năng là 1):

Môn phái
(nhấp xem kích thước lớn)
Mô tả minh họa
(nhấp xem kích thước lớn)
VLTK - Công Thành Chiến
Thiếu Lâm
VLTK - Công Thành Chiến
Đại Thừa Như Lai Chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thiên Vương
VLTK - Công Thành Chiến
Đảo Hư Thiên
VLTK - Công Thành Chiến
Đường Môn
VLTK - Công Thành Chiến
Mê Ảnh Tung
VLTK - Công Thành Chiến
Ngũ Độc
VLTK - Công Thành Chiến
Hấp Tinh Yểm
VLTK - Công Thành Chiến
Nga My
VLTK - Công Thành Chiến
Bế Nguyệt Phất Trần
VLTK - Công Thành Chiến
Thúy Yên
VLTK - Công Thành Chiến
Ngự Tuyết Ẩn
VLTK - Công Thành Chiến
Cái Bang
VLTK - Công Thành Chiến
Hỗn Thiên Khí Công
VLTK - Công Thành Chiến
Thiên Nhẫn
VLTK - Công Thành Chiến
Ma Âm Phệ Phách
VLTK - Công Thành Chiến
Võ Đang
VLTK - Công Thành Chiến
Xuất Ứ Bất Nhiễm
VLTK - Công Thành Chiến
Côn Lôn
VLTK - Công Thành Chiến
Lưỡng Nghi Chân Khí