Fix lỗi dis game trên windows 7 (has stopped working)

Chào quý bằng hữu! Hiện 1 số AE bị lỗi Đăng nhập game bị lỗi Has stopped working trên win 7

Nay bổn trang xin hướng dẫn mọi người sửa lỗi bằng các bước dưới đây.

Bước 1: Click chuột phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings

 

Bước 2: 


 

Bước 3,4,5:

  

Bước 6: 

  

Chọn đến file ThienKiem.exe –> Open, nếu có thông báo hiện ra, ta chọn Yes
Click OK -> OK để tắt các cửa sổ đã mở

Đã xong! Mọi người đã có thể đăng nhập vào game!

Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ!