Hệ thống Phúc Lợi VIP

Năm 2020 với sự thay đổi và phát triển không ngừng, Ban Điều Hành mong muốn mang lại cho Khách Hàng những trải nghiệm mới nhất về dịch vụ và những ưu đãi hấp dẫn nhất về sản phẩm.

Cùng với các quyền lợi dịch vụ đang có, Quý Khách Hàng sẽ nhận thêm các quyền lợi mới, hình thức nhận quà đa dạng, quà tặng phong phú và thay đổi liên tục thông qua các chương trình khuyến mãi

Thật dễ dàng để trở thành khách hàng thân thiết, Quý Khách Hàng chỉ cần tích lũy đủ điểm VIP sẽ nhận được các quyền lợi tương ứng với các cấp độ VIP.

Điều kiện trở thành Khách Hàng Thân Thiết - VIP

Sở hữu tài khoản ID-Tài khoản hợp lệ.

Tham gia sử dụng, rút Xu tại Tiền Trang sẽ nhận được điểm VIP theo tỷ lệ số Xu được rút

NPC liên quan

                              NPC                                                             Nội dung                              
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Sứ Giả Võ Lâm

Vị trí: Tương Dương (197/202)

Chức năng:

Nhận danh hiệu VIP
Nhận quà Đặc Quyền
Reset nhận hộp quà mỗi ngày

Cấp độ VIP

Hệ thống VIP được chia làm 10 cấp bậc tương ứng với các mốc điểm rút Xu mới (1 Xu = 1 điểm VIP):

Cấp độ VIP điểm VIP yêu cầu
VIP 1 500
VIP 2 1.000
VIP 3 2.000
VIP 4 3.000
VIP 5 5.000
VIP 6 7.000
VIP 7 10.000
VIP 8 15.000
VIP 9 30.000
VIP 10 50.000

Thời gian và hình thức xét cấp bậc VIP

Thời gian xét và cập nhật cấp bậc VIP mới: Thời gian tối đa sau 1 phút kể từ khi đạt điều kiện.

Hình thức xét cấp bậc: Lấy tổng Điểm VIP khi rút tiền đồng mỗi lần được cộng dồn

Quyền lợi VIP vẫn được giữ mỗi ngày khi điểm VIP đủ mốc cấp VIP

Quyền Lợi VIP:

Cấp độ VIP Quà tặng Chắc chắn nhận được

 Tỷ lệ nhận được vật phẩm 

(xem danh sách phía dưới)

VIP 1

Hộp Quà Đặc quyền VIP 1

(khóa vv, không HSD)

100 vạn lượng

10 điểm Danh vong

10 Điểm Phúc Duyên 

5%
VIP 2

Hộp Quà Đặc quyền VIP 2

(khóa vv, không HSD)

150 vạn lượng

20 điểm Danh vong

20 Điểm Phúc Duyên 

10%
VIP 3

Hộp Quà Đặc quyền VIP 3

(khóa vv, không HSD)

200 vạn lượng

30 điểm Danh vong

30 Điểm Phúc Duyên 

15%
VIP 4

Hộp Quà Đặc quyền VIP 4

(khóa vv, không HSD)

250 vạn lượng

40 điểm Danh vong

40 Điểm Phúc Duyên 

20%
VIP 5

Hộp Quà Đặc quyền VIP 5

(khóa vv, không HSD)

300 vạn lượng

50 điểm Danh vong

50 Điểm Phúc Duyên 

25%
VIP 6

Hộp Quà Đặc quyền VIP 6

(khóa vv, không HSD)

350 vạn lượng

60 điểm Danh vong

60 Điểm Phúc Duyên 

30%
VIP 7

Hộp Quà Đặc quyền VIP 7

(khóa vv, không HSD)

400 vạn lượng

70 điểm Danh vong

70 Điểm Phúc Duyên 

35%
VIP 8

Hộp Quà Đặc quyền VIP 8

(khóa vv, không HSD)

450 vạn lượng

80 điểm Danh vong

80 Điểm Phúc Duyên 

40%
VIP 9

Hộp Quà Đặc quyền VIP 9

(khóa vv, không HSD)

500 vạn lượng

90 điểm Danh vong

90 Điểm Phúc Duyên 

50%
VIP 10

Hộp Quà Đặc quyền VIP 10

(khóa vv, không HSD)

700 vạn lượng

100 điểm Danh vong

100 Điểm Phúc Duyên 

75%

Danh sách vật phẩm ngẫu nhiên

Vật phẩm ngẫu nhiên
1 Huyền Tinh Khoáng Thạch (ngẫu nhiên cấp 5 đến 8)
5 Tu chân đơn kỹ năng cấp 120
1 Võ Lâm Mật Tịch 
1 Tẩy Tủy Kinh
1 món Trang bị An Bang
1 món Trang bị Định Quốc
1 Thiên Ấn Bảo Hạp - Ngoại Công
1 Thiên Ấn Bảo Hạp - Nội Công
1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên)

Nhận danh hiệu VIP 

Khi nhân vật đạt cấp VIP có thể nhận ngay Danh Hiệu VIP và sau khi nhận sẽ bị khấu trừ điểm VIP nhất định 
Trong 1 ngày có thể nhận được nhiều lần danh hiệu mốc cao hơn
Không thể nhận danh hiệu cấp VIP thấp hơn cấp VIP hiện tại của nhân vật
Danh Hiệu Thuộc tính

Điểm VIP bị trừ sau

khi kích hoạt

danh hiệu

Thời gian tồn tại

Danh Hiệu VIP 1

200 điểm sinh lực

200 điểm nội lực

50 7 ngày

Danh Hiệu VIP 2

400 điểm sinh lực

400 điểm nội lực

100

Danh Hiệu VIP 3

600 điểm sinh lực

600 điểm nội lực

200

Danh Hiệu VIP 4

800 điểm sinh lực

800 điểm nội lực

300

Danh Hiệu VIP 5

1.000 điểm sinh lực

1.000 điểm nội lực

Tăng công kích kỹ năng +10

500

Danh Hiệu VIP 6

1.200 điểm sinh lực

1.200 điểm nội lực

Tăng công kích kỹ năng +20

700

Danh Hiệu VIP 7

1.400 điểm sinh lực

1.400 điểm nội lực

Tăng công kích kỹ năng +40

Kháng tất cả +5

1.000

Danh Hiệu VIP 8

1.600 điểm sinh lực

1.600 điểm nội lực

Tăng công kích kỹ năng +60

Kháng tất cả +10

1.500

Danh Hiệu VIP 9

1.800 điểm sinh lực

1.800 điểm nội lực

Tăng công kích kỹ năng +80

Kháng tất cả +15

Triệt tiêu sát thương +20

3.000

Danh Hiệu VIP 10

2.000 điểm sinh lực

2.000 điểm nội lực

Tăng công kích kỹ năng +100

Kháng tất cả +20

Triệt tiêu sát thương +40

Tốc độ di chuyển +20

5.000

 

Quyền & Trách nhiệm của tài khoản

Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ những thông tin, thể lệ, quy định, hướng dẫn chương trình.

Tùy thuộc cấp bậc VIP khác nhau sẽ nhận được ưu đãi khác nhau.

Khách Hàng VIP sẽ nhận ưu đãi trong suốt thời gian tài khoản VIP có hiệu lực và điểm VIP phải đạt cấp VIP.

Ưu đãi quà tặng sản phẩm sẽ nhận được thông qua các hình thức khác nhau ở các chương trình Khuyến Mãi tổ chức hàng tháng.

Tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, thông tin về Điểm VIP, cấp VIP. Chủ tài khoản phải tự chịu trách nhiệm rủi ro liên quan tới việc để lộ thông tin bảo mật và những thiệt hại phát sinh kèm theo.

Quyền & Trách nhiệm của Admin

Admin có quyền hủy bỏ cấp bậc và quyền lợi của tài khoản VIP nếu nhận thấy tài khoản đó có dấu hiệu gian lận, lạm dụng, vi phạm sử dụng sản phẩm.

Thực hiện đúng chính sách ưu đãi VIP như đã thông báo.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin Điểm VIP của chủ tài khoản, Admin không trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp được chủ tài khoản chấp nhận.

Thông tin công khai, kịp thời tới khách hàng khi có sự thay đổi, bổ sung về các định mức tương ứng, các ưu đãi và các sản phẩm tham gia chương trình được đăng tải công khai trên các website sản phẩm tương ứng.

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh liên quan tới chương trình khách hàng thân thiết, tuy nhiên Admin chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan tới chương trình VIP phải được gửi đến Hỗ Trợ khách hàng qua Fanpage hoặc Hotline ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. Admin sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Admin, Admin tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thỏa thuận không thành, Admin căn cứ log hệ thống để giải quyết. Quyết định của Admin là quyết định cuối cùng.