Nâng cấp Thần Mã

Thần Mã vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực "cưỡi mây đạp gió" di chuyển thần thần tốc, mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như "hổ mọc thêm cánh"!

Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Thuần Hóa Mã Đại Sư tại Ba Lăng Huyện đã tìm ra bí phổ để thuần hóa chiến mã, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

NPC Dã Tẩu

NPC Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Hóa Mã Đại Sư

Vị trí: Ba Lăng Huyện 

Chức năng: Thuần hóa nâng cấp ngựa

Hình thức Thuần Hóa

Thần mã Công thức Thuần hóa
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Vân

Nguyên liệu cần

1 Ngựa Chiếu Dạ (không khóa, không hạn sử dụng)
1 Lam Thủy Tinh
1 Tử Thủy Tinh
1 Lục Thủy Tinh
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
1.000 vạn lượng

Tỷ lệ thành công: 40%

Thuần hóa thất bại: Mất hết tất cả nguyên liệu

Thuần hóa thành công: Nhận được 1 thần mã Phi Vân

Võ Lâm Miễn Phí
Bôn Tiêu

 

Nguyên liệu cần

1 Ngựa Phi Vân (không khóa, không hạn sử dụng)
1 Lam Thủy Tinh
1 Tử Thủy Tinh
1 Lục Thủy Tinh
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
1.000 vạn lượng

Tỷ lệ thành công: 30%

Thuần hóa thất bại: Mất hết tất cả nguyên liệu

Thuần hóa thành công: Nhận được 1 thần mã Bôn Tiêu

 

Võ Lâm Miễn Phí
Phiên Vũ

Nguyên liệu cần

1 Ngựa Bôn Tiêu (không khóa, không hạn sử dụng)
1 Lam Thủy Tinh
1 Tử Thủy Tinh
1 Lục Thủy Tinh
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
1.000 vạn lượng

Tỷ lệ thành công: 20%

Thuần hóa thất bại: Mất hết tất cả nguyên liệu, nhận lại được 1 Phi Vân

Thuần hóa thành công: Nhận được 1 thần mã Phiên Vũ

Lưu Ý:

Thuần hóa Thần Mã có tỷ lệ thất bại và thành công, tỷ lệ thành công chuẩn như đã thông báo, cân nhắc nâng cấp, nếu thất bại xin đừng đổ lỗi cho Admin, xin cám ơn!