Nâng cấp trang bị Phi Phong

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Phi Phong cách gia tăng thêm sức mạnh tuyệt thế Phi Phong, ngạo nghễ giữa trời không, tuyết trắng một vùng trời. cấp phi phong càng lớn thuộc tính càng cao. Làm thế nào để có thể thực hiện được điều này, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cùng đọc kỹ những hướng dẫn sau:

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Hậu Nghệ Lão Nhân

Vị trí: Tương Dương (197/200)

Chức năng:

Nâng cấp <trang bị Phi Phong>
Mua <phi phong Lăng Vân>

Thu thập vật phẩm

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Mảnh trang bị Phi Phong

 

Nguồn gốc: Tham gia Tính Năng hoặc mua ở Shop Tống Kim

Công dụng: Nguyên liệu dùng để nâng cấp Phi Phong.

Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Lăng Vân cấp 1

Nguồn gốc:

Mua tại Hậu Nghệ Lão Nhân
Giá: 2.000 vạn lượng & 2.000 điểm Phú Hào
Không khóa, không hạn sử dụng

Hướng dẫn nâng cấp

Cấp phi phong Nguyên liệu cần Tỷ lệ thành công

Phi phong Tuyệt Thế (Cấp 2)

1 trang bị Phi Phong Lăng Vân (cấp 1)

+

1 Mảnh trang bị Phi Phong 

15%

Phi phong Phá Quân (Cấp 3)

1 trang bị Phi Phong Tuyệt Thế (cấp 2)

+

1 Mảnh trang bị Phi Phong

10%

Phi phong Ngạo Tuyết (Cấp 4)

1 trang bị Phi Phong Phá Quân (cấp 3)

+

1 Mảnh trang bị Phi Phong

5%