Nâng cấp trang bị Thiên Ấn

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Thiên Ấn cách gia tăng thêm sức mạnh, có rất nhiều loại Thiên Ấn dành cho các ngũ hành khác nhau. Làm thế nào để có thể thực hiện được điều này, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cùng đọc kỹ những hướng dẫn sau:

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Hậu Nghệ Lão Nhân

Vị trí: Tương Dương (197/200)

Chức năng:

Chế tạo <Thiên Ấn Bảo Hạp>
Mua <Ngân Phiếu>

Thu thập vật phẩm

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Mảnh trang bị Ấn

 

Nguồn gốc: Tham gia Tính Năng hoặc mua ở Shop Tống Kim

Công dụng: Nguyên liệu dùng để chế tạo Thiên Ấn Bảo Hạp.

Võ Lâm Miễn Phí
Ngân Phiếu

Nguồn gốc:

Mua tại Hậu Nghệ Lão Nhân giá 100 vạn lượng
Không khóa, không hạn sử dụng, xếp chồng 250/250

 

Hướng dẫn nâng cấp

Vật phẩm Nguyên liệu cần Tỷ lệ thành công

Thiên Ấn Bảo Hạp - Ngoại Công

50 mảnh trang bị Ấn

+

5 Ngân Phiếu 

100%

Thiên Ấn Bảo Hạp - Nội Công

50 mảnh trang bị Ấn

+

5 Ngân Phiếu 

100%

Sử dụng Thiên Ấn bảo Hạp

Lưu ý: Chỉ số dòng 2 và dòng 3 sẽ là ngẫu nhiên

Vật phẩm Nhận được ngẫu nhiên Thời hạn sử dụng

Thiên Ấn Bảo Hạp - Ngoại Công

Thiên Ấn Hệ Kim - Ngoại Công

Thiên Ấn Hệ Mộc - Ngoại Công

Thiên Ấn Hệ Thủy - Ngoại Công

Thiên Ấn Hệ Hỏa - Ngoại Công

Thiên Ấn Hệ Thổ - Ngoại Công

Không khóa, HSD 7 ngày

Thiên Ấn Bảo Hạp - Nội Công

Thiên Ấn Hệ Kim - Nội Công

Thiên Ấn Hệ Mộc - Nội Công

Thiên Ấn Hệ Thủy - Nội Công

Thiên Ấn Hệ Hỏa - Nội Công

Thiên Ấn Hệ Thổ - Nội Công

Không khóa, HSD 7 ngày

Ảnh Tham Khảo Ấn - Ngoại công

 

Ảnh Tham Khảo Ấn - Nội công