Quyết chiến Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

May mắn thay, Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc!

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Điều kiện & thời gian

Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày 

Chuyến Thuyền: Cách mỗi giờ có 1 chuyến.

Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.

Điều kiện báo danh:

01 Lệnh bài Phong Lăng Độ hoặc 200 mảnh Bản Đồ Thần Bí

Lưu ý:

Tự do PK bằng các hình thức khi báo danh lên thuyền.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính

Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ

Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)

Thuyền Phu Ất - bến 2 (160/181)

Thuyền Phu Bính - bến 3 (180/175)

Chức năng: Báo danh 

VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Nguồn gốc: 

Bảo vật giá 10 xu/vật phẩm.

Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.

VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

Công dụng: Báo danh tham gia chuyến.

Hướng dẫn tham gia

Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.

Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.

Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

VLTK - Công Thành Chiến

Cách di chuyển về lại bờ Nam: Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc

Lưu ý quan trọng:

Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.

Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.

Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

Phần thưởng (20% tỷ lệ rơi ra)
VLTK - Công Thành Chiến
Bảo rương Thủy Tặc

- Nguồn gốc: Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rớt (tỷ lệ 20%)

- Tính chất:

Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

Sử dụng Bảo rương Thủy Tặc sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên:

Phần thưởng ngẫu nhiên
(Tất cả đều có Hạn Sử Dụng 07 ngày kể từ lúc nhận)
3.000.000 điểm kinh nghiệm An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
5.000.000 điểm kinh nghiệm An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn
8.000.000 điểm kinh nghiệm An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
12.000.000 điểm kinh nghiệm An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
15.000.000 điểm kinh nghiệm Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
20.000.000 điểm kinh nghiệm Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái
Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam
Hiệp Cốt Tình ý Kết Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn
Hồng Ảnh Thẩm Viên Uyển (HSD 1 tháng) Hiệp Cốt Đan Tâm Giới
Hồng Ảnh Kiếm Bài (HSD 1 tháng) Hồng Ảnh Mục Túc (HSD 1 tháng)
Hồng Ảnh Tụ Chiêu (HSD 1 tháng)