Bang hội trang đoạt tại Server mới

Khám phá và thỏa mộng xưng bá tại những vùng đất mới, khẳng định thanh danh khắp chốn quần hùng là điều ít nhiều nhân sĩ võ lâm đều ước ao và khát khao, vậy cơ hội mới đã đến, nhanh đặt chân đến và thể hiện bản lĩnh của mình nào!

Đua TOP Bang hội

Thời gian diễn ra: 2 trận Công Thành ngày 28/02 và 06/03/2020

Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng.

Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Võ Lâm Thiên Kiếm

3 Bang hội có tổng điểm chiếm thành cao nhất, nhì ba, được tính theo bảng sau (lấy kết quả tổng kết từ 2 trận Công thành).

Thành Điểm nhận được
Tương Dương 5 điểm
Biện Kinh 3 điểm
Lâm An 3 điểm
Phượng Tường 2 điểm
Dương Châu 2 điểm
Thành Đô 2 điểm
Đại Lý 2 điểm

Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên như trên trong trận công thành tuần cuối 06/03/2020

Ví dụ: Bang hội A được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (chiếm Phượng Tường, Tương Dương), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.

Phần thưởng:

Sẽ được trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ sau khi tổng kết điểm thông qua GM.
Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 2-3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh liên quan đến việc nhận thưởng.
Phần thưởng Đua Top Bang hội:
Xếp hạng Vật phẩm
1 3 Vũ Khí Thiên Tứ (Bạch Kim +4) tùy chọn hệ phái (max tốc)
3 Thần Mã – Xích Long Câu (3 tháng)
30 Huyền Tinh Khoáng Thạch [cấp 8]
30 Thiên Ấn Bảo Hạp - Ngoại Công
30 Thiên Ấn Bảo Hạp - Nội Công
30.000 Xu
2 2 Vũ Khí Thiên Tứ (Bạch Kim +4) tùy chọn hệ phái (max tốc)
2 Thần Mã – Xích Long Câu (3 tháng)
20 Huyền Tinh Khoáng Thạch [cấp 8]
20 Thiên Ấn Bảo Hạp - Ngoại Công
20 Thiên Ấn Bảo Hạp - Nội Công
20.000 Xu
3 1 Vũ Khí Thiên Tứ (Bạch Kim +3) tùy chọn hệ phái (max tốc)
1 Thần Mã – Xích Long Câu (3 tháng)
10 Huyền Tinh Khoáng Thạch [cấp 8]
10 Thiên Ấn Bảo Hạp - Ngoại Công
10 Thiên Ấn Bảo Hạp - Nội Công
10.000 Xu