Trang bị Huyền Tinh

Cách có được Huyền Tinh Khoáng Thạch

Nhẫn, Ngọc bội (hương nang), hộ thân phù (hạng liên) và 1000 lượng để hợp thành tại thợ rèn.

Phần thưởng nhiệm vụ Dã Tẩu.

Cách chế tạo Huyền Tinh Khoáng Thạch

Để có thể thực hiện tất cả các bước chế tạo trang bị Huyền Tinh, nhân sĩ cần đến gặp Thợ Rèn tại các thành thị, thôn trấn. Chọn dòng "Chế Tạo" và "Bắt đầu chế tạo"

htkt01

Chọn vào Tinh Luyện, sau đó chọn "Luyện Huyền Tinh Khoáng Thạch"

htkt02

Cho nguyên liệu vào 3 ô: Nhẫn, Dây Chuyền, Ngọc Bội

Chọn nút "Tinh Luyện" , nếu thành công bạn sẽ nhận được đá Huyền Tinh (tùy theo giá trị các thuộc tính của nguyên liệu mà có được đá cấp cao hay không). Nếu thất bại, bạn sẽ mất 1000 lượng và tất cả các nguyên liệu

htkt03

Để thăng cấp đá Huyền Tinh: Bạn cần 3 viên đá cùng cấp. Trong mục "Tinh Luyện", bạn chọn "Thăng cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch" và "Tinh Luyện"

Nếu thành công sẽ nhận được 1 viên đá cấp cao hơn 1 cấp, nếu thất bại sẽ mất 1 viên đá nguyên liệu.

htkt04

Muốn hút thuộc tính của 1 trang bị cần các nguyên liệu sau

Trang bị xanh: bao gồm áo, nón, găng tay, thắt lưng, vũ khí, giầy. Đá Huyền Tinh: đá cấp càng cao, khả năng đạt được đá ma thuật cấp càng cao. Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc Duyên Lộ đại … Phụ liệu càng nhiều sẽ có cơ hội nhận được đá ma thuật cấp cao. Sau khi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu và trang bị xanh, sắp xếp vàp các vị trí thích hợp và chọn nút "Nâng cấp".

htttb01

Hình ảnh Tên khoáng thạch Công dụng Chú thích
huyenthuyetnguyenkhoang Huyền Thiết Nguyên Khoáng Nguyên Liệu để hút thuộc tính hiện 1 (dòng 1) Không mang thuộc tính
khongtuocnguyenthach Khổng tước nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính dòng ẩn 1 (dòng 2) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được. Ví dụ: muốn hút Kháng hỏa 10%, thì dùng đá hệ thủy
matnguyenkhoang Mật Nguyên Khoáng Nguyên liệu để hút thuộc tính hiện 2 (dòng 3) Không mang thuộc tính
phudungnguyenthach Phù dung nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính ẩn 2 (dòng 4) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.
chungnhunguyenthach Chung nhũ nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính ẩn 3 (dòng 6) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.
chusanguyenkhoang Chu sa nguyên khoáng Nguyên liệu để hút thuộc tính hiện 3 (dòng 5) Không mang thuộc tính

Cách có được Ma Pháp Khoáng Thạch nguyên thủy

Phần thưởng Dã Tẩu

Đổi từ điểm tích lũy tống kim

Bảo vật

Đổi từ điểm tích lũy tống kim. 3000 điểm tích lũy = 1 Bảo Rương Ma Pháp Khoáng Thạch Nguyên Thủy (Hiện). Mở ra nhận được 3 viên Ma Pháp Khoáng Thạch Nguyên Thủy (Hiện), Random dòng.

Tham gia Vượt Ải, hoàn thành 29 Ải, mỗi nhân vật nhận được 1 Bảo Rương Ma Pháp Khoáng Thạch (Ẩn), mở ra nhận được 3 viên Ma Pháp Khoáng Thạch Nguyên Thủy (Ẩn), Random ngũ hành và dòng.

Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim Môn Phái, có cơ hội nhận được 1 Bảo Rương Ma Pháp Khoáng Thạch (Ẩn) (tỉ lệ 30%), mở ra nhận được 3 viên Ma Pháp Khoáng Thạch Nguyên Thủy (Ẩn) Random ngũ hành và dòng.

Để chế tạo trang bị Huyền Tinh chưa qua khảm nạm, cần chuẩn bị

Trang bị xanh: vũ khí, áo, giầy, thắt lưng, nón, găng tay (có thể dùng đồ trắng hoặc xanh)

Đá Huyền Tinh: đá cấp càng cao sẽ cho số dòng càng nhiều (tối đa là 5 dòng).

Chọn vào "Chế tạo"để có được trang bị Huyền Tinh chưa khảm nạm.

cttbht01

Để khảm nạm trang bị Huyền Tinh cần chuẩn bị

Trang bị Huyền Tinh chưa khảm nạm

Huyền Tinh: Đá Huyền Tinh cấp càng cao thì khả năng thành công càng cao, ma lực đưa vào trang bị Huyền Tinh càng cao.

Khoáng thạch mang thuộc tính: tùy theo số khung mà dùng đá nào. Khi khảm nạm bắt buộc phải khảm khung 1 đầu tiên, rồi mới được khảm các khung tiếp theo. Ví dụ: khảm xong dòng 1 mới có thể khảm dòng 2, xong dòng 2 mới được làm dòng 3).

Thuộc tính ngũ hành củaTrang Bị Huyền Tinh và của viên đá ma pháp phải giống nhau.

Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc Duyên Lộ đại, phụ liệu càng nhiều thì ma lực đưa vào trang bị Huyền Tinh sẽ càng cao.

kntbht01