Vận Tiêu

Trong hành trình bôn tẩu giang hồ các nhân sĩ võ lâm luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường hành hiệp trước mắt luôn còn nhiều chông gai, tất cả điều đó dường như không thể làm chùn bước chân giang hồ luôn xả thân vì nghĩa.


Thế nhưng thế sự khó lường, các nhân sĩ võ lâm lại phải tiếp tục đối mặt với một thử thách mới đầy hiểm nguy khi giặc cỏ lại tiếp tục hoành hành quấy nhiễu, các nhân sĩ võ lâm sẽ phải đối mặt như thế nào với thử thách đầy cam go trong hành trình Vận Tiêu?

Điều kiện tham gia

Cấp độ: 90 trở lên

Mỗi ngày chỉ có thể tham gia 3 lần

Hệ thống tự động reset sau 00h00 mỗi ngày

NPC và vật phẩm liên quan

                              NPC                                                             Nội dung                              
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Người Vận Chuyển

Vị trí: Phượng Tường (195/172)

Chức năng:

Nhận nhiệm vụ hộ tống Xe Ngựa.
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Thương Buôn

Vị trí: Phượng Tường (233/172)

Chức năng:

Trả nhiệm nhiệm vụ hộ tống Xe Ngựa.
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Xe Ngựa

Nguồn gốc:

Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ tại NPC Người Vận Chuyển.
Di chuyển theo đoạn đường định sẵn.

Lưu ý:

Xe Ngựa có thể bị tấn công bởi người chơi khác, đồng thời rơi ra Hộ Tiêu Lệnh khi bị phá hủy và nhân vật phá hủy sẽ nhặt được vật phẩm
Nếu NPC Xe Ngựa bị người khác tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại và Hộ Tiêu Lệnh sẽ không được trả lại nhân vật đã nhận nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Giặc cỏ

Vị trí: Xuất hiện ngẫu nhiên trên đường hộ tống NPC Xe Ngựa.

Chức năng:

Tấn công và cản trở Xe Ngựa đến đích là NPC Thương Buôn.
Nếu NPC Xe Ngựa bị tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại và Hộ Tiêu Lệnh sẽ không được trả lại nhân vật đã nhận nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Hộ Tiêu Lệnh

Nguồn gốc: Mua ở Bảo Vật

Giá: 50 Xu.

Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.

Công dụng: Dùng để nhận nhiệm vụ Vân Tiêu tại Người Vận Chuyển

Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Gia Huyết Phù

Nguồn gốc: Hàng Rong

Giá: 10 vạn lượng.

Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, hiệu lực 7 ngày tính từ lúc mua.

Tác dụng: Hồi điểm máu cho NPC Xe Ngựa.

Lưu ý: Thời gian sử dụng cách nhau: 3 giây

Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Hóa Giải Phù

Nguồn gốc: Hàng Rong

Giá: 20 vạn lượng.

Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, hiệu lực 7 ngày tình từ lúc mua.

Tác dụng: Hóa giải sát thương cho Xe Ngựa, trong trạng thái bất tử, hiệu quả 7 giây.

Lưu ý: Thời gian sử dụng cách nhau: 15 giây

Võ Lâm Truyền Kỳ - Thương Lang
Ẩn Thân Phù

Nguồn gốc: Hàng Rong

Giá: 15 vạn lượng.

Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, hiệu lực 7 ngày tình từ lúc mua.

Tác dụng: Ẩn thân Xe Ngựa, hiệu quả 10 giây.

Lưu ý: Thời gian sử dụng cách nhau: 15 giây

Phương thức vận tiêu

Nhân vật nhận nhiệm vụ Vận Tiêu tại NPC Người Vận Chuyển. Khi tiêp nhận nhiệm vụ thì nhân vật sẽ bị khấu trừ Hộ Tiêu Lệnh.
Khi xe ngựa xuất hiện sẽ tự động di chuyển tới phía NPC Thương Buôn.
Trên đường đi của xe ngựa có rất nhiều quái vật Giặc Cỏ sẽ tấn công nhân vật và Xe Ngựa. Vì vậy khi tham gia vận tiêu các bạn nên thành lập 1 đoàn tiêu xa gồm nhiều nhân vật tham gia cùng màu với bang của mình hoặc 1 nhóm để bảo kê xe tiêu 

Các nhân vật khác có thể tấn công vào tiêu xa hoặc người chơi để có thể cướp Hộ Tiêu Lệnh

Hoạt động này yêu cầu tính tập thể rất cao. Các bạn có thể nhờ thêm bằng hữu của mình cùng bảo vệ tiêu xa để có thể nhận được những phần thưởng đầy quý giá.

Phần thưởng

Khi hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu, bạn sẽ được thưởng:

Phần thưởng
20.000.000 điểm Kinh Nghiệm
1 Lễ Vật Thương Buôn

 

Sử dụng: Lễ Vật Thương Buôn nhận phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên
5.000.000 điểm Kinh Nghiệm
10.000.000 điểm Kinh Nghiệm
15.000.000 điểm Kinh Nghiệm
Huyền Tinh Khoáng Thạch (ngẫu nhiên từ cấp 3 - 5)
Tu chân đơn kỹ năng cấp 120
Lam Thủy Tinh 
Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Phúc Duyên Lộ Đại
Mảnh trang bị Phi Phong
Mảnh trang bị Phi Ấn
Chìa khóa Hoàng Kim